Prvi fizijatrijski dani

Prvi fizijatrijski dani

Dana 13.10.2017. godine u Institutu Igalo održani su Prvi fizijatrijski dani na temu „Rehabilitacija bolesnika oboljelih od zapaljenskog reumatizma (RA,PsA,AS)”. Predavanja su održali Dr S. Aligrudić, Dr J. Glišić i Dr M. Obradović.

Predavanje „Fizikalna medicina i rehabilitacija kod pacijenata sa zapaljenskim reumatizmom (RA,PsA,AS)” – link prezentacije

Predavanje „Očuvanje i unapređenje zdravlja kod osoba oboljelih od majornih reumatskih entiteta (RA, SA i PsA)” – link prezentacije

Related Articles