6. KONGRES UDRUŽENJA FIZIJATARA CRNE GORE
“NOVA ISKUSTVA U FIZIKALNOJ I REHABILITACIONOJ MEDICINI”

Poštovane koleginice i kolege, 

Šesti kongres fizikalne i rehabilitacione medicine Crne Gore sa međunarodnim učešćem, pod nazivom „Nova iskustva u fizikalnoj i rehabilitacionoj medicini“ organizuje se od 04.05. do 07.05.2023. godine u Kongresnom centru hotela “Montenegro” u Bečićima. 
Radni dio Kongresa činiće predavanja, prezentacije radova, radionice i edukativne sesije najeminentnijih stručnjaka iz oblasti fizikalne i rehabilitacione medicine iz zemlje i inostranstva. Glavne teme Kongresa su odabrane da nam kroz predavanja i radove prikažu nova saznanja i iskustva iz kliničke prakse i naučno istraživačkih rezultata. Zato vjerujemo da će svi učesnici pored novih znanja kroz diskusiju i usvajanja zajedničkih stavova doprinijeti kvalitetu Kongresa. Pored radnog dijela ponovno druženje nas podsjeća koliko su ovakvi skupovi od značaja za sve nas. 
Velika mi je čast i zadovoljstvo da Vas pozovem da u što većem broju učestvujete u radu i svojim prisustvom uveličate ovaj skup i značaj VI Kongresa fizikalne medicine i rehabilitacije Crne Gore sa međunarodnim učešćem. 
Predsjednica 
Udruženja fizijatara Crne Gore 
Dr Milena Adžić
OPŠTE INFORMACIJE
Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se na recepciji
Hotela Montenegro od 15 sati , 04. maja 2023. godine. Početak stručnog rada
predviđen je za 04. maj 2023. godine, od 16.30 sati.
Predavanja će se održavati u kongresnoj sali Hotela Montenegro.
Svi učesnici Kongresa dobiće sertifikat o učestvovanju u radu Kongresa, kao i
sertifikat za prezentaciju rada (usmenu ili poster prezentaciju) ili za uvodno
predavanje.

MJESTO ODRŽAVANJA: Hotel Montenegro, Budva
Smještaj učesnika: Hotel  Montenegro, Budva
WEBSITE:  www.fizijatri.me
ZVANIČNI JEZIK: crnogorski i engleski
SMJEŠTAJ SA KOTIZACIJOM (paket) :
Paket uključuje: kotizaciju, smještaj na bazi punog pansiona ( u jednokrevetnim ili
dvokrevetnim sobama), svečanu večeru.
Kotizacija uključuje: učešće u radu Kongresa, kongresni materijal, identifikacioni
bedž, kafe pauze, pristup izložbenom prostoru, pristup prostoru za poster
prezentaciju, svečano otvaranje, prisustvo društvenom programu, svečana večera i
dodjela sertifikata o prisustvu ili aktivnom učešću. 
PREZENTACIJA RADOVA
Naučni odbor Kongresa će selektovati radove za usmenu ili poster prezentaciju.
Način prezentacije i program izlaganja biće objavljen na sajtu Kongresa.
 
Instrukcije za usmenu prezentaciju
Vrijeme izlaganja predavanja po pozivu je 20 minuta, a originalnih saopštenja do 7
minuta. Prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i donijeti na CD-u ili

USB memoriji. Predlažemo da Vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje
dva sata prije izlaganja.
 
Instrukcije za poster prezentaciju
Poster mora donijeti izlagač lično, a ne da bude poslat poštom ranije. Zahtjevane
dimenzije su 90cm (š) sa 120 cm (h). Na vrhu postera treba da je napisano: naslov
rada, imena autora i koautora kao i naziv institucije(a) iz koje dolaze, boldovanim
slovima veličine 2,5 do 3 cm. Materijal za postavljanje postera je u nadležnosti
izlagača postera. Organizator Kongresa nije odgovoran za izložene postere.

Krajnji rok za prijavu radova je 20.04.2023.god. 
Krajnji rok za prijavu učešća na Kongresu  (rezervacije) je  26.04.2023.god.

Program: VI KONGRES UDRUŽENJA FIZIJATARA CRNE GORE

ZBORNIK RADOVA: VI KONGRESA UDRUŽENJA FIZIJATARA CRNE GORE

TEME KONGRESA

1

KOMPETENCIJE, ORGANIZACIJA I EDUKACIJA U FIZIKALNOJ MEDICINI I REHABILITACIJI

2

PEDIJATRIJSKA REHABILITACIJA

3

REHABILITACIJA OBOLJENJA I POVREDA KOŠTANOMIŠIĆNOG SISTEMA

4

NEUROLOŠKA REHABILITACIJA

5

RANA REHABILITACIJA, DILEME I NOVA SAZNANJA

6

BOL

7

NOVE TEHNOLOGIJE U REHABILITACIJSKOJ I FIZIKLNOJ MEDICINI

8

BALNEOKLIMATOLOGIJA

9

SLOBODNE TEME

Cijena kongresnog paketa (kotizacija, pun pension i smještaj u jednokrevetnoj sobi)450€
Cijena kongresnog paketa (kotizacija, pun pension i smještaj u dvokrevetnoj sobi)400€
Cijena kotizacije za specijalizante 100€
Cijena kotizacije za saradnike 50€
UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETKA / RADA

Krajnji rok za prijavu radova je 20.04.2023.god. 
Krajnji rok za prijavu učešća na Kongresu  (rezervacije) je  26.04.2023.god.