Udruženje fizijatara Crne Gore (UFCG) osnovano je 17.06.2008. godine. Odluka o formiranju Udruženja donijeta je na Osnivačkoj skupštini Udruženja fizijatara Crne Gore koja je održana u Institutu “Dr Simo Milošević” u Igalu 2007. godine.

Prvi predsjednik UFCG bio je prof. dr Milan Obradović u mandatu od 2008. do 2011. godine.

Od 2011. godine presjednica UFCG je mr sci. med. Željana Škarić-Karanikić.

Od 2017. godine presjednica UFCG je dr Marina Delić.

Sjedište Udruženja je u Institutu „Dr Simo Milošević” Igalo, ul. Sava Ilića 5, 85347 Igalo.

Udruženje je osnovano radi ostvarenja lakše i bolje komunikacije stručnjaka, pacijenata i javnosti. Pored ovoga cilj Udruženja je organizovano djelovanje, unapređenje i popularizacija rada fizijatara, njihovog javnog istupanja, organizovanja stručnih sastanaka, kao i uspostavljanje odnosa sa odgovarajućim ljekarskim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Statut udruženja fizijatara Crne Gore

read more