Stručni skup: Trodimenzionalni tretman idiopatskih skolioza prema Rigo konceptu - BSPTS


Predavač: Dr Mina Jelačić

28. - 29. oktobra 2022. 
Hotel Ramada, Podgorica 

Kotizacija: 200€

Možete nas kontaktirati putem Instagrama:
@udruzenje_fizijatara_cg
Stručni skup: Trodimenzionalni tretman idiopatskih skolioza prema Rigo konceptu - BSPTS

Predstojeći događaji

Udruženje fizijatara Crne Gore