Održan stručni skup: Trodimenzionalni tretman idiopatskih skolioza prema Rigo konceptu - BSPTS

28. i 29. oktobra 2022. je u Hotelu Ramada u Podgorici održan stručni skup: Trodimenzionalni tretman idiopatskih skolioza prema Rigo konceptu - BSPTS.

Predavač: Dr Mina Jelačić

Stručni skup 28. - 29. oktobra 2022: Trodimenzionalni tretman idiopatskih skolioza prema Rigo konceptu

Stručni skup: Trodimenzionalni tretman idiopatskih skolioza prema Rigo konceptu - BSPTS

IN MEMORIAM – Prof dr Milan Obradović

14. maja ove godine napustio nas je naš kolega i učitelj, Prof dr Milan Obradović u 77. godini života.

Rođen je u Herceg Novom gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet je završio 1968. god u Beogradu, gdje je završio i specijalizaciju iz Fizikalne medicine (1975.), subspecijalizaciju iz reumatologije (1979.), magisterij (1989.) i doktorat 1994. god. Po završetku fakulteta zaposlio se u Institutu “Dr Simo Milošević” u Igalu gdje je tokom svog radnog vijeka pokrivao najznačajnije funkcije: načelnik poliklinike, načelnik norveškog programa, direktor marketinga, medicinski direktor Instituta, dekan Koledža za sestre “Kraljica Jelena” i prodekan Više fizioterapeutske škole u Igalu.

Bio je prvi predsjednik Udruženja fizijatara Crne Gore (UFCG) od 2008. do 2011.

Organizovao je veći broj naučnih i stručnih sastanaka na kojima je bio omiljeni predavač.

Ovi faktografski podaci teško mogu da oslikaju Milana onakvim kakav je bio. Bio je čovjek vedrog duha, širokog znanja i interesovanja, imao je sposobnost da vizionarski razvija nove metode koje unaprijeđuju struku. Bio je čovjek koji nikoga nije ostavljao ravnodušnim i koji je aktivno učestvovao u svim segmentima života, sa sposobnošću da pored svoje osnovne profesije bude dio igre, pozorišta i svega onog što čini i stvara život.

Prvi fizijatrijski dani

Dana 13.10.2017. godine u Institutu Igalo održani su Prvi fizijatrijski dani na temu „Rehabilitacija bolesnika oboljelih od zapaljenskog reumatizma (RA,PsA,AS)”. Predavanja su održali Dr S. Aligrudić, Dr J. Glišić i Dr M. Obradović.

Predavanje „Fizikalna medicina i rehabilitacija kod pacijenata sa zapaljenskim reumatizmom (RA,PsA,AS)” – link prezentacije

Predavanje „Očuvanje i unapređenje zdravlja kod osoba oboljelih od majornih reumatskih entiteta (RA, SA i PsA)” – link prezentacije

Drugi fizijatrijski dani

U hotelu “Premijer” u Podgorici, dana 22.12.2017.god. održan je drugi fizijatrijski dan na temu “Kardiohirurška rehabilitacija”. Predavači su bili Dr Aleksandar Mugoša, Dr Marija Krnjević i Dr Sonja Nejkov.

Predavanje ” Oporavak srčane funkcije nakon kardiohirurških operacija ili koronarnog incidenta” održala je Dr Marija Krnjević. – link prezentacije

Predavanje ” Operacije na otvorenom srcu- upotreba vantjelesnog krvotoka” kojem je predhodio film o načinu izvođenja pomenute operacije, održao je Dr Aleksandar Mugoša. – link prezentacije

Predavanje ” Rana kardiološka rehabilitacija u kardiohirurgiji” održala je Dr Sonja Nejkov. – link prezentacije