IN MEMORIAM – Prof dr Milan Obradović

IN MEMORIAM – Prof dr Milan Obradović

14. maja ove godine napustio nas je naš kolega i učitelj, Prof dr Milan Obradović u 77. godini života.

Rođen je u Herceg Novom gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet je završio 1968. god u Beogradu, gdje je završio i specijalizaciju iz Fizikalne medicine (1975.), subspecijalizaciju iz reumatologije (1979.), magisterij (1989.) i doktorat 1994. god. Po završetku fakulteta zaposlio se u Institutu “Dr Simo Milošević” u Igalu gdje je tokom svog radnog vijeka pokrivao najznačajnije funkcije: načelnik poliklinike, načelnik norveškog programa, direktor marketinga, medicinski direktor Instituta, dekan Koledža za sestre “Kraljica Jelena” i prodekan Više fizioterapeutske škole u Igalu.

Bio je prvi predsjednik Udruženja fizijatara Crne Gore (UFCG) od 2008. do 2011.

Organizovao je veći broj naučnih i stručnih sastanaka na kojima je bio omiljeni predavač.

Ovi faktografski podaci teško mogu da oslikaju Milana onakvim kakav je bio. Bio je čovjek vedrog duha, širokog znanja i interesovanja, imao je sposobnost da vizionarski razvija nove metode koje unaprijeđuju struku. Bio je čovjek koji nikoga nije ostavljao ravnodušnim i koji je aktivno učestvovao u svim segmentima života, sa sposobnošću da pored svoje osnovne profesije bude dio igre, pozorišta i svega onog što čini i stvara život.

Related Articles