Drugi fizijatrijski dani

Drugi fizijatrijski dani

U hotelu “Premijer” u Podgorici, dana 22.12.2017.god. održan je drugi fizijatrijski dan na temu “Kardiohirurška rehabilitacija”. Predavači su bili Dr Aleksandar Mugoša, Dr Marija Krnjević i Dr Sonja Nejkov.

Predavanje ” Oporavak srčane funkcije nakon kardiohirurških operacija ili koronarnog incidenta” održala je Dr Marija Krnjević. – link prezentacije

Predavanje ” Operacije na otvorenom srcu- upotreba vantjelesnog krvotoka” kojem je predhodio film o načinu izvođenja pomenute operacije, održao je Dr Aleksandar Mugoša. – link prezentacije

Predavanje ” Rana kardiološka rehabilitacija u kardiohirurgiji” održala je Dr Sonja Nejkov. – link prezentacije

Related Articles