OPŠTE INFORMACIJE

Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se na recepciji
Hotela Montenegro od 15 sati , 04. maja 2023. godine. Početak stručnog rada
predviđen je za 04. maj 2023. godine, od 16.30 sati.
Predavanja će se održavati u kongresnoj sali Hotela Montenegro.
Svi učesnici Kongresa dobiće sertifikat o učestvovanju u radu Kongresa, kao i
sertifikat za prezentaciju rada (usmenu ili poster prezentaciju) ili za uvodno
predavanje.

MJESTO ODRŽAVANJA: Hotel Montenegro, Budva
Smještaj učesnika: Hotel  Montenegro, Budva
WEBSITE:  www.fizijatri.me
ZVANIČNI JEZIK: crnogorski i engleski
SMJEŠTAJ SA KOTIZACIJOM (paket) :
Paket uključuje: kotizaciju, smještaj na bazi punog pansiona ( u jednokrevetnim ili
dvokrevetnim sobama), svečanu večeru.
Kotizacija uključuje: učešće u radu Kongresa, kongresni materijal, identifikacioni
bedž, kafe pauze, pristup izložbenom prostoru, pristup prostoru za poster
prezentaciju, svečano otvaranje, prisustvo društvenom programu, svečana večera i
dodjela sertifikata o prisustvu ili aktivnom učešću. 
PREZENTACIJA RADOVA
Naučni odbor Kongresa će selektovati radove za usmenu ili poster prezentaciju.
Način prezentacije i program izlaganja biće objavljen na sajtu Kongresa.
 
Instrukcije za usmenu prezentaciju
Vrijeme izlaganja predavanja po pozivu je 20 minuta, a originalnih saopštenja do 7
minuta. Prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i donijeti na CD-u ili

USB memoriji. Predlažemo da Vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje
dva sata prije izlaganja.
 
Instrukcije za poster prezentaciju
Poster mora donijeti izlagač lično, a ne da bude poslat poštom ranije. Zahtjevane
dimenzije su 90cm (š) sa 120 cm (h). Na vrhu postera treba da je napisano: naslov
rada, imena autora i koautora kao i naziv institucije(a) iz koje dolaze, boldovanim
slovima veličine 2,5 do 3 cm. Materijal za postavljanje postera je u nadležnosti
izlagača postera. Organizator Kongresa nije odgovoran za izložene postere.

Krajnji rok za prijavu radova je 20.04.2023.god. 
Krajnji rok za prijavu učešća na Kongresu  (rezervacije) je  26.04.2023.god.

Program: VI KONGRES UDRUŽENJA FIZIJATARA CRNE GORE