Image

Udruženje fizijatara Crne Gore

Udruženje fizijatara Crne Gore (UFCG) osnovano je 17.06.2008. godine. Odluka o formiranju Udruženja donijeta je na Osnivačkoj skupštini Udruženja fizijatara Crne Gore koja je održana u Institutu “Dr Simo Milošević” u Igalu 2007. godine. 

Prvi predsjednik UFCG bio je prof. dr Milan Obradović u mandatu od 2008. do 2011. godine.
6. KONGRES UDRUŽENJA FIZIJATARA CRNE GORE  “NOVI TRENDOVI U FIZIKALNOJ I REHABILITACIONOJ MEDICINI”

Slanje abstrakta do 02. novembra 2023.

Program: VI KONGRES UDRUŽENJA FIZIJATARA CRNE GORE

ZBORNIK RADOVA: VI KONGRESA UDRUŽENJA FIZIJATARA CRNE GORE

Vijesti

Predstojeći događaji

Edukacija

Pristupnica za članstvo u udruženju

Poštovani, članstvo u Udruženju fizijatara Crne Gore (UFCG) je dobrovoljno. Članstvo u Udruženju određeno je Statutom UFCG. Obaveza člana je redovno plaćanje članarine. Iznos mjesečne članarine od 3 € određen je na Skupštini UFCG. Uplata članarine se vrše preko banke Societe Generale Montenegro AD Podgorica. Bankovna uplata na žiro račun Udruženje fizijatara Crne Gore, sa naznakom: članarina, te ime/prezime člana. Broj žiro računa : 510-203410-37