5. KONGRES UDRUŽENJA FIZIJATARA CRNE GORE

TEME KONGRESA

1

Budućnost fizikalne i rehabilitacione medicine (Uloga i mjesto fizikalne i rehabilitacione medicine u razvoju zdravstvenog turizma)

2

Balneologija

3

Pedijatrijska rehabilitacija

4

Rehabilitacija bolesti i povreda koštano – mišićnog sistema

5

Neurološka rehabilitacija

6

Kardiopulmonalna rehabilitacija

7

Slobodne teme

Cijena kongresnog paketa 450€
Cijena kotizacije za specijalizante 100€
Cijena kotizacije za saradnike 50€
Možete nas kontaktirati putem email-a: