Cijena kongresnog paketa 450€
Cijena kotizacije za specijalizante 100€
Cijena kotizacije za saradnike 50€
Možete nas kontaktirati putem email-a: