Post Covid Kongres MFPRM Rim: 6. - 8. jul 2023.

Rok za slanje sažetaka je do 31. januara 2023.

24. Evropski kongres fizikalne i rehabilitacione medicine ESPRM - Ljubljana, Slovenija

Otvaranje prijava apstrakata: februar 2023.

Zatvaranje prijava apstrakata: 15. septembra 2023.