Kotizacija i smještaj

 

 

U cijenu kotizacije je uključeno je učešće u radu Kongresa, kongresni material, pristup svim predavanjima uz identifikacioni bedž, kongresna torba, pristup izložbenom prostoru, pristup prostoru za poster prezentaciju, certifikat/potvrda o učešću na Kongresu, svečano otvaranje i koktel dobrodošlice, pauze za kafu, druženje uz muziku prve i druge večeri Kongresa, izlet.

Doplata za svečanu večeru je 20€ i uplata je moguća do 13 h trećeg dana Kongresa.

 

Kongresni sekretarijat:

Marina Vuković, mob. tel. +38268555577, e-mail: m.vukovic@hotmail.com

Milena Adžić, mob. tel. +38269554774, e-mail: milenaact@gmail.com

 

Smještaj učesnika:

Smještaj u Institutu „Dr Simo Milošević“ Igalo.

U dvokrevetnoj sobi:

polupansion (doručak, večera) ………………………………………………  36 €

puni pansion …………………………………………………………………….  42 €

Doplata za jednokrevetnu sobu …………………………………………………….  8 €

Doplata za apartman ………………………………………………………………..  12 €