Opšte informacije

 

Mjesto održavanja Kongresa: Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” Igalo, Crna Gora

Vrijeme održavanja Kongresa: 04.04.2013 – 07.04.2013.

Rok za prijavu abstrakta: 20.03.2013.

Obavještenja o prihvatanju abstrakta: 26.03.2013.

Zvanični jezici kongresa: jezici u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, engleski.

Izložbe: Za vrijeme trajanja Kongresa će biti postavljene izložbe proizvođača lijekova i medicinske opreme.