Teme kongresa

 
 
I GLAVNE TEME

1. Rehabilitacija oboljenja i povreda CNS-a
2. Rehabilitacija i habilitacija u pedijatriji
3. Kardiopulmonalna rehabilitacija
4. Reumatološka rehabilitacija
5. Ortopedsko – traumatološka rehabilitacija
6. Balneoklimatologija
 
 
II POMACI U FIZIKALNOJ I REHABILITACIJSKOJ MEDICINI

1. Fizička aktivnost u prevenciji hroničnih nezaraznih bolesti
2. Tretman limfedema
3. Kinezioteiping
 
 
III AKTUELNOSTI U FMR – ZAHTJEVI I OČEKIVANJA

1. Rehabilitacija u zajednici (CBR)
2. Nacionalni vodiči  i protokoli u PRM
 
 
IV SLOBODNE TEME