UDRUŽENJE FIZIJATARA CRNE GORE
ul. Ljubljanska bb, Podgorica, Crna Gora
e-mail: fizijatricg@gmail.com
Br. telefona: +382 20 248 495