PETI KONGRES UDRUŽENJA FIZIJATARA CRNE GORE
sa međunarodnim učešćem
Igalo, 18-20. Oktobar 2018

     

TREĆI FIZIJATRIJSKI DAN
Dječija rehabilitacija
Igalo, 23.02.2018.